Whiplash symptomen

het is belangrijk dat u niet te lang blijft rondlopen met symptomen van whiplash

whiplash symptomenWhiplashsymptomen.nl is opgericht om slachtoffers van een ongeval met whiplash symptomen als gevolg beter te informeren en een behandeling te bieden. Met onze behandeling bent u na 4 tot 6 maanden van uw whiplash symptomen af. Op deze pagina leest u welke symptomen duiden op een whiplash. Herkent u zich in deze symptomen, neem dan direct contact met ons op voor de beste behandeling.

Herkenning van whiplash symptomen

Het meeste opvallende aspect van het whiplashsyndroom is de tijd die er in de meeste gevallen zit tussen het ongeval en het ontstaan van de whiplash symptomen. Hoe lang deze tijd tussen het ongeval en de symptomen duurt is per whiplash trauma verschillend. Meestal gaat het om een aantal dagen na het ongeval tot zelfs een paar maanden.

De symptomen die bij een whiplash opspelen zijn over het algemeen zeer verschillend van aard. Echter, er is meestal direct na het ongeval sprake van:

 • - Pijn
 • - Evenwichtsstoornissen
 • - Concentratiestoornissen
 • - Duizeligheid
 • - Lichte hoofdpijn

De symptomen die in dit eerste stadium optreden zijn meestal niet van dien aard dat er niet normaal gefunctioneerd kan worden. Het is voor u van belang om te weten dat er tussen de ernst van de symptomen en de verwonding geen evenredigheid hoeft te zijn. Een, op het eerste gezicht, gering letsel kan zeer heftige en langdurige klachten tot gevolg hebben.

Nekklachten nemen toe na verloop van tijd

Zoals beschreven in de vorige alinea zijn de symptomen van whiplash vaak in eerste instantie niet zo erg dat u niet meer kunt functioneren. In veel gevallen komen de klachten pas na enkele dagen of weken in volle heftigheid aan het oppervlak. Uw hoofdpijn en vermoeidheid is dan zo toegenomen dat normaal functioneren niet meer mogelijk is.

In de medische wetenschap is er nog geen exacte verklaring voor dit fenomeen waardoor een diagnose stellen vaak lastig is. Daarom is er de richtlijn whiplash. Als u slachtoffer bent van een whiplash dan is er een hele lijst van symptomen waarmee u te maken kunt krijgen. Over het algemeen kunnen we stellen dat u waarschijnlijk een whiplash heeft als u te maken heeft met de symptomen die in de volgende alinea beschreven worden.

Symptomen die duiden op een whiplash

Als u een slachtoffer bent van whiplash dan krijgt u te maken met diverse symptomen die onder te verdelen zijn in:

1. Hersenfunctiestoornissen (deze zijn te verdelen in twee segmenten)

 • Neurologische stoornissen (zoals hoofdpijn, nekklachten, spierzwakte, vreemde gevoelswaarneming, tintelingen etc.)
 • Cognitieve stoornissen (zoals concentratiestoornissen, gebrek aan nachtrust, geheugenverlies, nachtmerries etc.).

2. Functiestoornissen van uw bewegingsapparaat

In veel gevallen zult u als whiplash slachtoffer te maken krijgen met een stijve nek en u kunt normale bewegingen van uw nek en hoofd nog maar voor een deel uitvoeren. Verder kan het zo zijn dat u te maken heeft met instabiele rug en nekwervels waardoor het bewegen die lichaamsdelen stroef verloopt en pijn kan doen.

3. Sensorische symptomen

Als slachtoffer van whiplash heeft u vaak last van een overgevoelige reactie op licht en geluid of een verandering in de waarneming van smaak. Ook oorsuizen, duizeligheid en moeite met bewaren van het evenwicht behoren tot deze symptomen. Bij één tot twee whiplashslachtoffers komt duizeligheid voor. Maakt u zich echter geen zorgen. In bijna 100% van de gevallen is er geen sprake van een ernstige aandoening. Onze whiplash behandeling pakt al deze symptomen aan via een persoonlijke benadering en maatwerk per slachtoffers, bij ons bent u binnen 4 tot 6 maanden klachten vrij.

4. Hormonale stoornissen

Als u – als whiplashslachtoffer – een vrouw bent dan kan bij u de menstruatiecyclus verstoord zijn. Tevens vertonen ommige vrouwen symptomen die veel lijken op het premenstrueel syndroom. In het algemeen kunt u – ook als man – veranderingen in het libido waarnemen. Deze symptomen hebben mogelijk te maken met storingen in de hersenfuncties.

5. Psychische symptomen

Psychische symptomen zijn vooral stoornissen op het affectieve vlak. Het kan zijn dat u te maken heeft met veranderingen in uw karakter en het gevoelsleven. Was u voorheen opgewekt en actief? Dan kunt u door een whiplash lusteloos en depressief worden. Waneer u last heeft van een depressie moet u in elk geval vier van onderstaande punten herkennen.

 • - Verstoring van de nachtrust (toe of afname)
 • - Verlies van interesse in de omgeving
 • - Schuldgevoel
 • - Moeheid, verminderde energie
 • - Verminderde concentratie/ geheugenverlies
 • - Eetstoornissen
 • - Psychomotorische stoornissen
 • - Zelfdoding

 

Een whiplashpatiënt heeft de volgende psychische symptomen:

1. Symptoom: depressieve gevoelens

Bij meer dan 70% van de whiplashpatiënten komen depressieve gevoelens voor. Er is alleen wel een groot verschil tussen whiplash depressiviteit en een chronische depressie. Een whiplashpatiënt wil wel weer gewone dagelijkse werkzaamheden oppakken, maar is daartoe niet in staat. Een chronische depressieve patiënt is daarentegen apathisch en heeft geen neiging tot het doen van acties.

2. Symptoom: Slaapstoornissen

Het merendeel van patiënten heeft last van slaapstoornissen. Er zijn moeilijkheden bij het in- en doorslapen, vroeg wakker door hoofdpijn en onrustig slapen en soms slapen met nachtmerries.

3. Symptoom:Angsten

Whiplashpatiënten zijn vaak nerveus, angstig of gespannen. Er kan een angst ontstaan om zich weer in het verkeer te begeven, als ze door een auto-ongeluk een whiplash hebben opgelopen. Soms ontwikkelt zich een extreme vrees voor iets. Als ze angstig zijn klagen de patiënten over aan benauwd gevoel en de neiging tot hyperventileren.

4. Symptoom: Verlies van interesse

Het verlies van interesse uit zich in veel dingen van het dagelijks leven. De whiplashpatiënten voelen zich uitgeput hebben geen interesse voor de buitenwereld, ze zien overal tegenop, hebben nergens zin in en zijn niet vooruit te branden. Patiënten zetten vaak ook seksuele gevoelens op een laag pitje.

5. Symptoom: Overgevoeligheid

De patiënten worden over het algemeen ook prikkelbaarder en emotioneler. Bij whiplashpatiënten die kinderen is dit vooral problematisch.

6. Symptoom: Persoonlijkheidsverandering

Het karakter van een whiplashpatiënt kan veranderen. De patiënt kan zich ineens anders gaan gedragen dan voor het ongeluk en daardoor kunnen relaties onder spanning komen te staan.

7. Gebrek aan concentratievermogen

Patiënten kunnen zich maar kort concentreren op een onderwerp. Ook lange autoritten zijn door dit concentratie verlies moeilijk.

8. Symptoom: Isoleren

Veel patiënten trekken zich terug uit het sociale leven. Ze kunnen hierdoor vervreemden van vrienden, familie en zelfs hun eigen gezin. Patiënten trekken zich terug vanwege de extreme vermoeidheid, het verlies van interesse en de verminderde eigenwaarde.

9. Symptoom: Minderwaardigheidsgevoel

Doordat de patiënt een aantal functies niet meer kan uitvoeren denkt de patiënt dat hij niet meer serieus wordt genomen door de buitenwereld, dit leidt regelmatig bij whiplashpatiënten tot een minderwaardigheidsgevoel.

10. Symptoom: Faalangst

Sommige patiënten zijn zo in de war dat hun lichaam het niet meer doet zoals ze gewent waren, waardoor ze geen opdracht durven uit te voeren. Deze patiënten krijgen faalangst en hebben de neiging om helemaal niets meer te doen. Dit heeft tot gevolg dat ze een apathie ontwikkelen, wat een geestelijke achteruitgang geeft. Het is heel belangrijk dat de omgeving met lichte taken de hersenen blijft activeren, dit voor het herstel van de patiënt.

11. Symptoom: Onbeheerst gedrag vertonen

Soms hebben patiënten zichzelf niet meer in de hand, dan vergeten ze hun opvoeding en gedragen ze zich zeer onbeheerst. Sommige patiënten neigen naar agressiviteit. Dit komt gelukkig maar zelden voor.

12. Symptoom: Hallucineren

Het gebeurt wel eens dat whiplashpatiënten de dingen anders zien dan ze zijn. Deze waanbeelden komen meestal alleen bij de zeer ernstige gevallen voor en zijn meestal tijdelijk van aard.

13. Symptoom: Neiging tot zelfdoding

Wanneer een patiënt veel pijn heeft en er zijn ook psychisch problemen kan deze patiënt wel eens aan zelfdoding denken. Het whiplashtrauma is dan niet de aanleiding tot zelfdoding, maar kan wel als er al psychische problemen waren de druppel zijn.

Whiplash symptomen behandelen

Ons team bestaat uit maar liefst meer dan tien whiplash experts die elk hun eigen specialisatie hebben. Door al deze kennis te bundelen hebben wij een methodiek ontwikkeld waarbij u de hoogste graad van dienstverlening geniet. Bij ons bent u – gemiddeld – binnen 4 tot 6 maanden geheel van uw whiplash symptomen af en bent u weer helemaal de oude. Wilt u meer informatie of een vrijblijvende en gratis intake omtrent een behandeling van uw whiplash symptomen? Vraag dan direct een afspraak aan via ons contactformulier of doe de unieke whiplashtest. U weet dan direct of u in aanmerking komt voor onze unieke behandelmethode.

OpgeletEen succesvolle behandeling voor whiplash kost u al snel zo’n €5.000,00. U kunt deze kosten onderdeel laten zijn van de whiplash schadevergoeding. Wellicht is het verstandig om deze eerst aan te vragen bij onze whiplash juristen. U ontvangt altijd een gratis advies. Lees meer over de schadevergoeding bij whiplash close

Blijf ons volgen middels de diverse social media